O nama
BITF
Poslovno tehološki inkubator tehničkih fakulteta Beograd d.o.o. - BITF uspostavljen je u partnerstvu četiri tehnička fakulteta Univerziteta u Beogradu (Građevinski, Mašinski, Elektrotehnički i Tehnološko metalurški), opštine Palilula i Inicijative za demokratsku tranziciju, a uspostavljanje je podržano i od strane Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.

Uspostavljanje inkubatora bazira se na medjunarodnom iskustvu i primerima najbolje prakse sa sledećim ciljevima:
 • Stvaranje instrumenta za podršku mladim, tehnički obrazovanim ljudima  da započnu i razviju sopstveni biznis  i tako ostvare svoju ekonomsku egzistenciju i ostanu u zemlji

 • Stvaranje uslova za direktnu komercijalizaciju rezultata naučno istraživačkog rada profesora i saradnika fakulteta kroz osnivanje sopstvenih preduzeća

 • Stvaranje novih MSP u oblasti visokih tehnologija

BITF pokriva predinkubacionu i inkubacionu fazu:

Predinkubaciona  faza
 • Priprema mladih, studenata završnih godina i diplomiranih na tehničkim fakultetima, za započinjanje sopstvenog biznisa, kako kroz edukaciju i trening programe, tako i kroz permanentni konsalting i mentoring program.

 • Razvoj inovacija kroz završne faze istraživačkih procesa u razvoju i komercijalizaciji novih proizvoda i usluga, tehnologija i prototipova u procesu tranfera znanja i tehnologija sa fakulteta.
Inkubaciona faza
 • Pomoć malim novoosnovanim inovativnim preduzećima - članovima Poslovno-tehnološkog inkubatora, da u početnim fazama svoga razvoja prebrode teškoće i da uz usluge inkubatora (ekonomske, pravne, knjigovodstvene...) i stalnu obuku, konsalting i mentoring.
Rezultati:
 • 650 studenata prošlo obuku na temu započinjanja sopstvenog biznisa
 • 400 mladih angažovano u inkubatoru i u firmama-stanarima
 • 75 malih preduzeća članova inkubatora
 • 45 inovacija razvijeno
 • 3 mreža/klastera osnovano
 • 1 servisni centar razvijen - set pravnih, knjigovodstvenih i usluga i poslovnog planiranja (u razvoju istraživanje tržišta i zaštita intelektualne svojine)
 • 1 projektni centar uspostavljen
Više informacija ovde.